www.mktop_.ir

 پروپوزال تکنولوژی ثبت و مچینگ تصاویر هوایی بر تصاویر ماهواره ای  کارشناسی ارشد – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید.

پروپوزال تکنولوژی ثبت  مچینگ تصاویر هوایی بر تصاویر ماهواره ای

تثبیت[1] تصاویر، فرآیند تعیین تناظریابی نقطه به نقطه (پیکسل به پیکسل) یا مشخصه های مشترک بین دو تصویر از یک منظره می­باشد [1] در این فرآیند، برای دو یا چند تصویر از یک منظره که ممکن است در زمان، موقعیت و زاویه دید و یا سنجنده‌های مختلف اخذ شده باشند، هم ­پوشانی و هم ترازی دقیق تعیین می­شود و دو تصویر، به­ صورت هندسی تطبیق می­یابند [2]،[3]. درواقع، الگوریتم تثبیت، پارامترهای تبدیل هندسی از نوع خاص را جستجو می­کند که به ازای یک دسته پارامتر خاص (P)، تصاویر مورد نظر را به بهترین وجه منطبق نماید [4]. در این حالت، اختلاف موجود در تصاویر، ناشی از شرایط متفاوت تصویربرداری معرفی می‌شود. تثبیت تصاویر دربسیاری از کاربردهای سنجش­ ازدور[2]، بینایی کامپیوتری[3]، هدایت و ناوبری خودکار سکوهای متحرک و تصویر برداری پزشکی، به عنوان یک پیش پردازش اصلی مطرح است. در سنجش از دور، تعداد زیادی سنجنده ماهواره ای و هوایی برای کاوش زمین وجود دارند که روی سکوهای مجزا با مدارات و مشخصات هندسی مختلف نصب شده و مشاهدات هم زمان یا چند زمانه از صحنه های مشترک، با ویژگی مخصوص به خود ارائه می دهند. ادغام این تصاویر در حالات مختلف مکانی، رادیومتریکی و زمانی، تفسیر بهتری از پدیده­ های علوم زمینی و فضایی را ممکن می­سازد [5]. قبل از اینکه این تصاویر، بتوانند برای امور سطح بالاتری مانند آشکارسازی تغییرات، ردیابی محیطی، ساخت تصاویر با خصوصیات رادیو متریکی و قدرت تفکیک بالاتر، سازمان­دهی پرواز و ناوبری مبتنی بر علائم زمینی[4]، ساخت مدل دیجیتالی ارتفاع[5]، کاوش سیاره­ای و بهره وری از تلفیق داده­ ها به­ کار روند، باید مقدمتاً به­ صورتی دقیق هم مرجع شوند [6].

خازن ها به عنوان یکی ازاجزای مدارهای الکترونیکی، مهمترین و در عین حال ساده ترین ابزار هایی هستند که تحت عنوان عنصر حسگر در صنایع مختلف همچون هوافضا، پزشکی، نظامی، خودرو سازی و مخابرات و… استفاده میگردد. و هر روز کاربرد و استفاده جدیدی برای آن یافت می‌گردد[7]. بعنوان مثال، می توان به ادغام تصاویر حاصل از سنجنده اسپات با دقت مکانی بهتر نسبت به تصاویر لندستTM با دقت و اطلاعات طیفی بیشتر، یا ادغام تصاویر رادار SAR با تصاویر TM اشاره کرد. ازسوی دیگر، درحوزه سنجش ازدور مفهومی به ­نام تثبیت زمینی[6] وجود دارد که برای کسب یا ارتقاء دقت مکانی پیکسل­ های تصویر اجرا می­گردد و فرآیندهای زیر را شامل می­شود:

1- تثبیت یک تصویر با یک نقشه یا اطلاعات برداری. 2-تثبیت یک تصویر با تصویر زمین مرجع شده( قبلاً با یک نقشه تثبیت یافته است). 3-یافتن رابط ه­ای بین مختصات تصویری (سطر، ستون) و مختصات زمینی (عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی) با ابزاری غیر از تثبیت تصویر مانند عامل انسانی خبره و به صورت انسانی.

تجزیه­ تحلیل چندنگاهی[7] (جمع ­آوری تصاویر از نقطه­ دیدهای مختلف): در این حالت، تصاویر یک منظره، از نقطه­ دیدهای مختلف جمع ­آوری می‌شوند. هدف، به ­دست­آوردن دید دو بعدی بزرگتر یا نمایش سه­ بعدی از منظره اسکن­ شده، می‌باشد.

نمونه کاربردها: در سنجش ­ازدور برای ناوبری برمبنای علائم زمینی[8]، سازمان­دهی پرواز و کاوش سیاره­ای، موزائیک­ کردن تصاویر[9] منطقه نقشه برداری شده و ساخت مدل دیجیتالی ارتفاع (DEM)[10] به­کار می­رود. در بینایی کامپیوتری، برای بازیابی شکل از تصاویر دو وجهی( استریو) استفاده میشود. برای تجزیه ­تحلیل چندزمانی ، تصاویر یک منظره، در زمان‌های مختلف اغلب به­صورت منظم و احتمالاً تحت شرایط متفاوت، جمع­ آوری شده‌اند. دراینجا، هدف یافتن و ارزیابی تغییراتی در منظره است که بین برداشت‌های متوالی تصویر، ظاهر می‌شوند. نمونه کاربردها: در سنجش­ازدور برای آشکارسازی تغییرات[11] جهت پایش و اندازه­گیری مشخصه­ های کشاورزی و نظامی، نقشه­برداری منابع زمین، پایش کاربری عمومی زمین و برنامه ریزی چشم­ انداز[12] و نیز حذف ابر (برای وقتی که مشاهدات چندین روز، می­توانند ترکیب شوند تا داده بدون ابر ساخته شود) ، استفاده می­شود. در بینایی کامپیوتری برای آشکارسازی خودکار تغییرات جهت کنترل امنیت و موقعیت­ یابی و ردیابی هدف (حرکت) به­ کار می­رود. در تصویربرداری پزشکی برای نظارت بر معالجه و بازبینی سیر تغییرشکل تومور استفاده می­گردد. برای جمع ­آوری تصاویر توسط سنجنده‌های مختلف ،تصاویر یک منظره توسط سنجنده‌های مختلف جمع ­آوری شده‌اند. هدف، مجتمع ­کردن اطلاعات به­ دست آمده از منابع مختلف، برای بهره­ گیری از نمایش مختلط و پرجزئیات منظره، می‌باشد.

نمونه کاربردها: در سنجش ­ازدور برای کالیبراسیون سنجنده جدید و ترکیب اطلاعات سنجنده‌های دارای خصوصیات متفاوت مانند تصاویر پانکروماتیک[13] (همه ­رنگ) با تفکیک­ پذیری[14] مکانی بهتر، تصاویر رنگی/ چندطیفی[15] با تفکیک­ پذیری طیفی بهتر یا تصاویر راداریِ مستقل از پوشش ابر و روشنایی خورشید، که تجمیع و یکپارچه­سازی اطلاعات مکمل سنجنده ­های مختلف بعلاوه دست­یابی به تفکیک­ پذیری عالی[16] را ممکن می­سازد، به کار می­رود[8]. در تصــویربـرداری پـزشکی برای تـرکیب داده ســنجنده‌های مربوط به ســاختار کالبدشناسی بدن نظیر تصویر رزونانس مغناطیسی (MRI)[17]، آلتراسوند[18] (فراصوت) یا توموگرافی کامپیوتری (CT)[19]، با سنجنده‌های مربوط به بازبینی فعالیت‌های اساسی و سوخت­ و ساز بدن نظیر پرتونگاری مقطعی تابش پوزیترون[20] (PET)، پرتونگاری مقطعی تابش محاسبه شده تک­ فوتون[21] (SPECT) یا استریوسکوپی رزونانس مغناطیسی[22] (MRS)، استفاده می­شود. در کاربردهای پزشکی، این نتایج می‌توانند برای پرتودرمانی و پزشکی هسته‌ای به­ کار روند.

تثبیت منظره با مدل: در این حالت، تصاویر یک منظره و یک مدل از منظره، منطبق می‌شوند. مدل می‌تواند یک نمایش کامپیوتری از منظره (مثلاً نقشه یا مدل‌های دیجیتالی ارتفاع (DEM) در [1] GIS ، منظره دیگری با محتوای مشابه (مثلاً بیماری دیگر)، نمونه «میانگین» و غیره، باشد. هدف، یافتن موقعیت تصویر گرفته­ شده، در منظره/ مدل و/یا مقایسه­ کردن آنهاست.

نمونه کاربردها: در سنجش ­ازدور برای تثبیت داده هوایی یا ماهواره‌ای با نقشه‌ها یا لایه‌های دیگر GIS و به ­روزرسانی نقشه استفاده می­گردد. در بینایی کامپیوتری برای تطبیق الگوی هدف با تصاویر بلادرنگ………..

پروپوزال تکنولوژی ثبت  مچینگ تصاویر هوایی بر تصاویر ماهواره ای

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.در این پروپوزال به  کارهای انجام شده در این زمینه پرداخته شده و در مورد آن ها توضیحاتی ارائه میدهد و روش پیشنهادی را مطرح مینماید. و در مورد تازگی انجام کار نیز بحث به میان می آورد.جهت دریافت ادامه مطلب ،روشها و فرمولهای مربوطه و… به صورت کامل  WORD + PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. این مطلب براساس سیستم پایان نامه نویسی (پروپوزال کارشناسی ارشد) تنظیم شده است.

برای دریافت pdf + word بر روی کلیدزیر ،کلیک نمایید .  

 

۴ پاسخ

  1. با سلام خدمت دوست عزیز
   بابت مشکل ناخواسته پیش امده سرور های سایت ٬ عذر خواهی میشود.
   توضیحات به ایمیل شما ارسال شد.
   موفق و سربلند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 17 =