…. www.mktop_.ir

مقاله معرفی فنی انواع نیروگاه های تولید برق با فرمت word+pdf، از این مقاله میتوانید در سمینار، مقالات و پایان نامه خود استفاده نمایید. 

مقدمه :

انواع نیروگاه‌هایی که در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند عبارتند از:

نیروگاههای بخاری ، نیروگاههای گازی، نیروگاه آبی، نیروگاه دیزلی، نیروگاههای سیکل ترکیبی، نیروگاههای اتمی، نیروگاههای خورشیدی ،نیروگاههای بادی ، نیروگاههای جذر و مدی دریا ، نیروگاههای زمین گرمایی ( ژئوترمال)، نیروگاههای مگینتوهیدرودینامیکMHD ، نیروگاههای بیوماس و…انواع نیروگاه تولید برق

مقاله معرفی فنی انواع نیروگاه های تولید برق www.mktop.ir
مقاله معرفی فنی انواع نیروگاه های تولید برق www.mktop.ir

در زیر به بررسی چند نمونه از این نیروگا هها می پردازیم :

الف -نیروگاه گازی :

این نیروگاه ها بر مبنای سیکل گاز کار می کنند یعنی عامل انتقال و تبدیل انرژی گاز است.ساختمان آن عبارتست از:

1- کمپرسور: جهت فشردن کردن هوا .
2-اتاق احتراق : جهت سوزاندن سوخت درمحفظه
3-توربین : جهت گرداندن ژنراتور

در این نیروگاه هوای آزاد توسط یک کمپرسور فشرده شده و همراه با سوخت دریک محیط محفظه احتراق محترق شده و این گازهای پرفشار داغ وارد توربین گازی شده و محور ژنراتور توسط نیروی مکانیکی توربین به گردش درمی آید . گازهای احتراق پس از عبور از توربین از طریق اگزوز توربین وارد هوای آزاد می شود. در این توربینها پس از راه اندازی، توان موردنیاز کمپرسورها نیز توسط کوپل مکانیکی (گیربکس) از توربین تأمین می شود.

اصول کار نیروگاههای گازی تقریبا شبیه یک موتور چهار زمانه است که عبارتند از :

1-تراکم توسط کمپرسور

2-احتراق که در اتاق احتراق صورت می گیرد

3-انبساط در توربین

4-تخلیه که از دودکش خارج می شود.

گازهای خروجی از توربین دارای دمای بالایی می باشند ( حدود 400 الی 500 درجه سانتی گراد) که مقدار تلفات حرارتی این نیروگاه خیلی بالا است به همین جهت راندمان توربین های گازی حدود 27% می باشد. از دمای بالای گازهای خروجی توربینهای گازی می توان برای سیستمهای گرمایی منازل یا کارخانه ها استفاده کرد یا از آن برای تولید بخار و استفاده این بخار آب در یک توربین بخاری (نیروگاه سیکل ترکیبی) از حرارت گازهای خروج از توربین گازی جهت تولید برق استفاده کرد. مقاله معرفی فنی انواع نیروگاه های تولید برق

ب – نیروگاه بخاری :

اساس کار نیروگاههای بخار بدین صورت است که بخار تولید شده در بویلر به توربین هدایت و پس از به دوران درآوردن محور توربین به کندانسور رفته و توسط آب خنک کن تقطیر و بصورت مایع در می آید. نیروی مکانیکی توربین توسط روتور آن که به روتوی ژنراتور کوپل است به ژنراتور منتقل شده و با به گردش درآمدن ژنراتور انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل خواهد شد. نیروگاههای بخاری در شبکه برق رسانی به عنوان بار پایه (Base Lode) مورد استفاده قرار می گیرند. عمر این نیروگاهها نسبت به نیروگاههای گازی بیشتر است ( در حدود 25 الی 30 سال ) و راندمان آنها نیز نسبت به نیروگاه گازی بالاتر و حدود 45-40 درصد می باشد. از اجزاء اصلی یک نیروگاه بخار می توان دیگ بخار (Boiler) ، توربین، ژنراتور، سیکل آب ، را نام برد.

در نیروگاههای امروزی برای جلوگیری از هدر رفتن بخار خروجی از توربین آن را به محفظه جداگانه ای فرستاده و بعد از تقطیر شدن مجددا توسط پمپ به دیگ بخار هدایت می شود.دیگ بخار (بویلر)از یکسری لوله های دیواره ای که تشکیل یک مکعب مستطیل می دهند درست شده و هوا و دود از طریق چند مشعل به این محوطه وارد شده و با مشتعل شدن سوخت , آب داخل لوله ها گرم و بخار شده و در نهایت بصورت بخار اشباع و فوق اشباع در آمده و به توربین جهت انجام کار وارد می شود و باعث چرخیدن محور ژنراتور شده و الکتریسیته تولید می گردد.

ج – نیروگاه اتمی :

اساس کار نیروگاه اتمی و بخاری یکی است تنها به جای دیگ بخار در نیروگاه اتمی از رأکتور استفاده شده که آب در رأکتور توسط انرژی حاصل از واکنشهای هسته ای گرم شده و بخار می گردد که انرژی این بخار صرف چرخاندن یک توربین بخاری می شود که توسط روتور به ژنراتور متصل است.

فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر
فرآیند تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه هسته ای را می توان به طور ساده به سه مرحله کاملاً مجزا تقسیم نمود که در سه مدار مستقل شامل مدار اول، مدار دوم و مدار خنک کننده انجام می پذیرد. :

1-مداراول
شکافت اورانیوم غنی شده در راکتور منبع تولید انرژی به صورت گرمایی است. این انرژی گرمایی توسط آب مدار اول که در یک مسیر بسته (چهار حلقه) جریان دارد به مولد های بخار منتقل می شود. مولد بخار یک مبدل حرارتی است که آب مدار اول درون لوله های U شکل فولادی آن جریان دارد و آب مدار دوم در یک سیکل کاملاً مجزا با گردش در اطراف این لوله ها، ضمن برداشت حرارت به بخار تبدیل می شود. آب مدار اول پس از خروج از مولد بخار توسط پمپ مدار اول برای برداشت مجدد گرما به راکتور بازگردانده می شود. .

2-مداردوم
در مدار دوم، بخار تولید شده درمولد بخار به توربین هدایت شده و در آن جا به انرژی مکانیکی تبدیل می شود (چرخش توربین به طور مستقیم ژنراتور نیروگاه را به حرکت درآورده، که منجر به تولید انرژی الکتریکی می شود). سپس بخار خروجی از توربین، به وسیله کندانسور به آب تبدیل شده و مجدداً برای تکمیل و تکرار این چرخه به مولد بخار بازگردانده می شود.

3-مدارخنک کننده

برای چگالش بخار خروجی از توربین، آب دریا به عنوان خنک کننده، در یک مدار کاملاً مجزا از مدار دوم توسط پمپ های سیرکولاسیون به کندانسور هدایت می شود و پس از برداشت گرما، از طریق یک کانال روباز به طول ۴۰۰ متر و به دنبال آن چهار تونل ۱۲۰۰ متری در زیر بستر دریا، در عمق ۷ متری به دریا باز می گردد . نقش اصلی راکتور در نیروگاه هسته ای تولید انرژی گرمایی است. فرآیندی که در این راکتور سبب تولید گرما می شود شکافت هسته ای نام دارد. شکافت، فرآیندی است که در طی آن یک هسته اتم سنگین به دو یا چند هسته کوچک تر تبدیل می شود . ضمن این عمل مقداری انرژی به صورت گرما و تابش ساطع می گردد.

در نیروگاه هسته ای با آب سبک، فرایند شکافت غالباً توسط نوترون‌های حرارتی انجام می گیرد. هسته اورانیوم ۲۳۵ پس از جذب نوترون ناپایدار شده، به دو یا چند جز به نام شکاف‌پاره تقسیم می شود. علاوه بر شکاف‌پاره ها، دو تا سه نوترون بعلاوه مقداری انرژی و ذرات آلفا، بتا و تابش گاما نیز در هر شکافت به دست می‌آید(نوترون های آزاد شده به طور متوسط دارای انرژی Mev۲ بوده که برای انجام شکافت هسته اورانیوم ۲۳۵ بایستی انرژی جنبشی خود را از دست داده.با اتم های محیط خود به تعادل حرارتی دست یابند؛ یعنی انرژی آنها به چند صدم ev برسد. این عمل در نتیجه برخوردهای متوالی نوترون با هسته اتم های هیدروژن مولکول های آب درون راکتور صورت می گیرد).به این طریق، یک عمل شکافت می تواند منجر به شکافت‌های دیگری شود که آنها هم به نوبه خود شکافت های دیگری را به دنبال خواهند داشت.

بررسی مقدار انرژی ازاد شده :

به این واکنش که به صورت تسلسلی شکل ادامه می‌یابد، واکنش شکافت زنجیره ای گویند. لازم به ذکر است که پایدار ماندن واکنش زنجیره ای در قلب راکتور مستلزم وجود جرم بحرانی در قلب راکتور می‌باشد. انرژی آزاد شده از فرایند شکافت به گرما تبدیل می شود. حرارت تولید شده توسط آب مدار اول برداشت شده، به آب مدار دوم انتقال می یابد. و در مدار دوم برای تولید بخار و چرخاندن توربین مورد استفاده قرار می گیرد. تنظیم مقدار انرژی آزاد شده در یک راکتور هسته‌ای با تعداد شکافت‌هایی که اتفاق می‌افتد، کنترل می گردد. این عمل با کنترل کردن تعداد نوترون‌هایی که برای انجام عمل شکافت موجود می‌باشد صورت می‌گیرد. هر چه تعداد چنین نوترون هایی کمتر باشد. تعداد شکافت ها نیز کمتر است.

یکی از روش‌های رسیدن به چنین کنترلی، این است که ماده ای را در راکتور قرار دهند که به آسانی نوترون‌ها را جذب کند. بنابراین با تنظیم مقدار این ماده در راکتور، تعداد نوترون‌های موجود برای عمل شکافت می تواند به میزان مطلوب تنظیم شود. انواع نیروگاه تولید برق

راکتور نیروگاه بوشهر:

راکتور نیروگاه هسته ای بوشهر از نوع آب سبک تحت فشار می‌باشد که توان تولید Mw(t)۳۰۰۰ انرژی گرمایی را داشته و متشکل از یک پوسته از جنس فولاد کربنی است که با فولاد ضد زنگ پوشش داده شده است و درون آن قلب راکتور (Core)، سپر حرارتی و نوترونی (Core baffle)، نگهدارنده قلب (Core barrel، محافظ کانال‌های هادی (Protective Tube Unit) قرار گرفته و توسط درپوش راکتور (Upper Unit) بسته می‌شود. آب که به عنوان کند کننده نوترون و خنک کننده استفاده می‌شود، توسط پمپ‌های مدار اول با فشار bar۱۵۷ و حرارت &#۷۳۰;C۲۹۱ از طریق ۴ نازل خط سرد (Cold Leg) وارد راکتور می‌شود و پس از برداشت حرارت از قلب راکتور با حرارت &#۷۳۰;C۳۲۱ از طریق ۴ نازل خط گرم (Hot Leg) به سمت مولدهای بخار هدایت شده، و در آنجا با تبادل حرارت با آب مدار دوم بخار تولید می‌شود.

منبع تولید گرما، سوخت هسته ای از نوع دی اکید اورانیوم غنی شده با غنای ۰۲/۴%، ۶۲/۳%، ۴/۲%، ۶/۱% می‌باشد. سوخت هسته‌ای به صورت قرص‌های استوانه‌ای به قطر ۵۷/۷ و ارتفاع ۱۲ میلی متر ساخته شده که درون میله‌های سوخت قرار دارد.
تعداد ۳۱۱ میله سوخت با آرایش شش ضلعی، یک مجتمع سوخت را می‌سازند و تعداد ۱۶۳ مجتمع سوخت در کنار هم قلب راکتور را تشکیل می‌دهند. مکانیزم تولید گرما، واکنش هسته‌ای شکافت اورانیوم و تبدیل آن به پاره های شکافت سبک تر است که همراه با آزاد شدن انرژی و تولید نوترون برای ادامه این زنجیره است .

کنترل واکنش زنجیره ای:

کنترل واکنش هسته‌ای و در نتیجه کنترل راکتور به کمک اسیدبوریک محلول در آب، به همراه میله‌های کنترل که به محرک‌های سیستم کنترل و حفاظت متصل است، انجام می‌شود .توربین بخار با قدرت نامی ۱۰۰۰ مگاوات و سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه جهت به حرکت درآوردن ژنراتور جریان متناوب به کار می‌رود. ژنراتور به همراه مجموعه توربین بر روی یک سازه بتنی سوار شده که این سازه به صورت مجزا از سازه اصلی ساختمان توربین، بر روی فنرهای مخصوصی (جهت خنثی کردن ارتعاشات ناشی از دورهای بحرانی) قرار گرفته است. توربوست نیروگاه اتمی بوشهر شامل چهار توربین از جمله یک توربین فشار بالا و سه توربین فشار پایین می باشد.

مجموعه توربین مذکور تک محوری و هر چهار توربین از نوع دو طرفه متقارن است که در هر طرف دارای پنج ردیف پره می باشند. روتور توربین های فشار پایین و فشار بالا به روش آهنگری و به صورت یکپارچه و بدون سوراخ مرکزی ساخته می شود که این کار باعث کاهش تمرکز تنش در روتورخواهد شد .انواع نیروگاه تولید برق

سیکل آب و بخار نیروگاه اتمی بوشهر

سیکل آب و بخار نیروگاه اتمی بوشهر این گونه است که بخار تولید شده در مولدهای بخار به ساختمان توربین هدایت و با حداکثر، رطوبت ۲/۰% و فشار bar۸/۵۸ r وارد توربین فشار قوی شده و پس از انجام کار به علت کاهش فشار و حرارت اولیه مرطوب می شود. برای این که این رطوبت به پره های توربین فشار ضعیف آسیب نرساند، بخار خشک و مجدداً گرم می شود تا به پارامترهای مطلوب دست یابد و پس از آن با فشار bar۸/۶ r به توربین فشار ضعیف هدایت می شود، به دنبال آن در کندانسور تغییر حالت داده، طی مراحلی احیا شده (پیش گرم و گاززدایی گردیده و تا C&#۷۳۰; ۲۲۲گرم می شود) و مجدداً به مولدهای بخار باز می گردد.

واحد توربین نیروگاه اتمی بوشهر دارای مدار پیشرفته احیاء از جمله چهار مرحله هیتر فشار پایین، دئراتور (هوازدا)، یک مرحله هیتر فشار بالا و پمپ انتقال کندانس بخار گرم کننده است. تمام هیترهای فوق به غیر از دئراتور که از نوع مخلوطی است. از نوع تبادل حرارت سطحی می باشند. تمام هیترهای احیاء کننده غیر از هیتر فشار پایین شماره چها ر و دئراتور، شامل دو پوسته می باشند و در دو خط موازی قرار دارند.

د – نیروگاه آبی :

می توان با استفاده از انرژی آب رودخانه ها و آبشارها و با استفاده از انرژی پتانسیل آب پشت سدهای آبی توسط توربینهای آبی انرژی مکانیکی موردنیاز ژنراتورها را فراهم کرد. همچنین از سدهای آبی می توان در جهت تأمین آب موردنیاز مصارف کشاورزی استفاده کرد. انواع توربینهای آبی که در سدهای مختلف استفاده می شوند می توان توربینهای کابلان، فرانسیس و پلتون را نام برد. راندمان نیروگاههای آبی بالا می باشد ( حدود 80% الی 90%) و راه اندازی آن ساده و در زمان کوتاهی بین 4 الی 15 دقیقه انجام می گیرد. در کشور فرانسه حدود 30تا 40 درصد الکتریسیته را از همین سدهای آبی به دست می آورند.ازمعایب سد می توان به هزینه بالای احداث و دارابودن شرایط مناسب جغرافیایی اشاره کرد.انواع نیروگاه تولید برق

ه – نیروگاه سیکل ترکیبی :

توربین ها اصو لا بر اساس عامل ایجاد کننده کار تقسیم بندی می گردند . اگر عامل فوق گاز باشد آن را بخاری اگر آب باشد آبی و چنانچه باد باشد توربین بادی گو یند. در توربین گاز جهت کنترل درجه حرارت در اتاق احتراق ضروری است که احتراق با هوای بسیار زیاد صورت پذیرد .دود خروجی از اگزوز توربین گاز،علاوه بر اینکه دارای درجه حرارت بالایی است . اکسیژن کافی نیز جهت احتراق داردهر توربین گاز متشکل از دو محفظه احتراق است که در طر فین توربین نصب هستند. و سوخت گاز یا گازو ئیل پس از ورود به آن همراه با عملکرد سیستم جرقه مشتعل شده و با هوایی که از سمت فیلتر های ورودی وارد کمپرسور شده و پس از انبساط از آن خارج می شود. سپس وارد ناحیه محفظه احتراق شده محترق می گردد و گازی با درجه حرارت 1050 در جه سانتیگراد تو لید مینماید.

گاز مذکور وارد توربین گاز شده و سبب گردش توربین و در نتیجه محور ژنراتور ده و تولید برق می کند. محصول خروجی از توربین گاز, دودیست با درجه حرارت حدود 550 درجه سانتیگراد که به عنوان تلفات حرارتی از طریق دودکش وارد جو می شود. به این ترتیب توربین گاز در بهترین شرایط با بهره برداری حدود 33 درصد تولید انرژی می کند. به بیان دیگر 67 درصد دیگر به عنوان تلفات حرارتی محسوب و فاقد کارایی می باشد.

بررسی و تحلیل:

ایده سیکل ترکیبی در واقع بازیافت مجدد از بخش 67 درصد یاد شده است. به این ترتیب که در بخش خروجی اگزوز هر توربین گاز با نصب دریچه های کنترل شونده گاز داغ فوق را به قسمت دیگ بخار هدایت تا آب موجود در آن به بخار سوپر هیت(بخار خیلی داغ و خشک) با درجه حرارت حدود 530 درجه سانتیگراد تبدیل و به همراه بخار خروجی از بویلر دوم جهت استفاده در توربین بخار به کار گرفته شود. این بخار پس از انجام کار در توربین بخار افت درجه حرارت پیدا کرده و دمای آن به رقمی حدود 60 درجه سانتیگراد می رسد 

در اینجا به منظور استفاده مجدد از آن بخار فوق توسط سیستم خنک کن ( در نیرو گاه کرمان به کمک فنر های پرقدرت) سرد و تبدیل به آب شده و جهت استفاده مجدد پس از انجام عملیات تصفیه بین راهی وارد تانک تغذیه می گردد تا دوباره وارد دیگ بخار گشته و تبدیل به بخار سوپر هیت شود. این چرخه را سیکل ترکیبی گویند . به این ترتیب در بخش دیگ بخار چون از مشعل و سوخت جهت گرمایش صرفه جویی می شود راندمان در کل افزایش یافته و به رقمی معادل 55 در صد می رسد. (نزدیک به 25 درصد از 67 درصد تلفات فوق الذکر بازیافت و بدون نیاز به سوخت اضافی تبدیل به انرژی الکتریکی می شود. )

شکل زیر شمای عمومی نیروگاههای سیکل ترکیبی را نشان می دهد :

مقاله معرفی فنی انواع نیروگاه های تولید برق
شمای عمومی نیروگاه سیکل ترکیبی www.mktop.ir مقاله معرفی فنی انواع نیروگاه های تولید برق

 

نیروگاه حرارتی بیستون :

نیروگاه حرارتی بیستون به منظور تأمین نیاز شبکه سراسری برق در غرب کشور (استانهای کرمانشاه – کردستان و ایلام) احداث شده است و عملیات اجرایی نیروگاه از ابتدای سال 1370 آغاز شد.این نیروگاه شامل دو واحد 320 مگاواتی است که در زمینی به وسعت 130 هکتار احداث شده که 45 هکتار آنرا محوطه اصلی نیروگاه تشکیل می دهد و قابلیت توسعه تا چهار واحد را دارا می باشد.(در حال حاظر دو واحد جدید در دست احداث است). آب مورد نیاز از طریق 3 حلقه چاه فلمن با پمپ خانه مربوطه (8 دستگاه الکترو پمپ 6 کیلوولت) که در 6 کیلومتری نیروگاه و در مجاورت رود خانه گاماسیاب واقعند با ظرفیت آب دهی جمعأ 2000 متر مکعب در ساعت پمپاژ و بوسیله لوله به نیرو گاه منتقل می شود .انواع نیروگاه تولید برق

بویلر و توربین واحدها ساخت کارخانه فرانکوتوزی ایتالیا و ژنراتور واحدها ساخت کارخانه آنسالدو ایتالیا با طرح وستینگهاوس است. سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی و سوخت دوم آن مازوت است بطوری که می توان از هر دو سوخت بطور همزمان استفاده شود. میزان متوسط سوخت مصرفی هر کدام از واحدها در بار کامل KNM/H 84 گاز و یا TON/H75 مازوت است و میزان مصرف آب نیز در بار کامل بطور متوسطM/H 500 می باشد که این مقدار با توجه به دمای هوا در فصلهای مختلف سال متفاوت میباشد .

دو تانک 40 میلیون لیتری جهت ذخیره مازوت و دو تانک 500 هزار لیتریبرای ذخیره گازوئیل در نظر گرفته شده است. عملیات نصب و راه اندازی نیروگاه توسط پیمانکار ایتالیایی و با همکاری پیمانکاران داخلی از فروردین ماه1370 شروع و در نهایت واحد های 1و2 بترتیب در روزهای هفدهم خرداد ماه و پنجم آبان ماه 1373 برای اولین بار با شبکه سراسری پارالل شدند.انواع نیروگاه تولید برق

مشخصات فنی نیروگاه بیستون :

فنی نیروگاه برق بیستون www.mktop .ir
مشخصات فنی نیروگاه برق بیستون www.mktop.irمقاله معرفی فی انواع نیروگاه های تولید برق

پست 230 کیلو ولت :

نیروگاه بیستون دارای یک پست کلیدی 230 کیلو ولت می باشد که دارای 6 فیدر خروجی است.حفاظت این پست بصورت 1.5 کلیدی بوده وخروجی ای فیدر ها به سمت اسلام آباد- چشمه سفید (دوفیدر) – هرسین و بیستون می رود.انواع نیروگاه تولید برق

سیاست کلی نیروگاه بیستون :

شرکت مدیریت تولید برق بیستون به منظور تأمین نیازمندیها و خواسته های مشتری، بهبود مستمر روشها و در راستای رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی و حفظ و حراست از ارزشهای انسانی، حمایت ازکارکنان و سایر طرفهای ذینفع و نیز پیشگیری از آلودگی و صیانت از محیط زیست و ایجادمحیطی امن و همچنین بهبود مستمر بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از تجهیزات وتأسیسات واحدهای حرارتی نیروگاه اقدام به استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر Iso9001/2000 ،, Iso 14001/2004OHSAS18000و تبیین اهداف خودبه شرح زیر نموده است:

1- تولید برق مطمئن ، مستمر و اقتصادی.

2- بهبود مستمر روشها، برنامه ها و فرآیندها درکلیه ابعاد سازمان به منظور افزایش بهره وری و کاهش تلفات انرژی و افزایش راندمان..

3- بهره برداری بهینه از منابع ، پیشگیری از آلودگی و صیانت از محیط زیست مانند مدیریت مصرف ، کنترل پارامترهای زیست محیطی و …

4- توسعه تفکر سیستمی و نگرش فرآیندی.

5- توسعه و ارتقاء منابع انسانی

6- ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان.

7- ارتقاء فرهنگ توجه به ذینفعان (از جمله مشتری ، سهامداران ، پیمانکاران ، کارکنان و جامعه).

8- توسعه مدیریت فن آوری اطلاعات (ICT).

در جهت نیل به اهداف فوق و در راستای حرکت در مسیر تعالی سازمانی، مدیریت شرکت با همکاری و مشارکت کلیه پرسنل خود را متعهد به اجرای استراتژی های مرتبط می داند . با ابلاغ این خط مشی از کلیه کارکنان انتظار دارد با درک اهداف عالیه شرکت ، آنرا در تمامی شئون کاری خویش مد نظر قرار دهند.این خط مشی با توجه به نیازمندیهای مشتریان و سایر ذینفعان در مواقع مقتضی مورد بازنگری قرارگرفته و به روز می گردد.

مقدمه ای درباره بویلر ها :

بشر از قرنها پیش به قدرت بخار پی برده بود ولی استفاده صنعتی از دیگهای بخار از سال 1712 میلادی توسط (ساوری و نیوکامن) با ساخت اولین دیگ بخار با پوشش سربی یا چوبی و با فشار کمی بالاتر از فشار اتمسفر آغاز گردید.

دیگ بخار ساوری و نیوکامن سال1712 میلادی www.mktop .ir
اولین دیگ بخار ساوری و نیوکامن سال1712 میلادی www.mktop.ir

 

با گذشت زمان مشخص گردید که تنها شکل عملی استفاده از دیگ بخاری مدور ساختن آنهاست که در سال 1795 با بوجود آمدن صفحات نوردی دیگ بخار بصورت مدور ساخته شد. از سال 1873 دیگهای بخار بصورت لوله آبی (WATERTube) طراحی گردید . در لوله های مایل این نوع دیگ آب جریان پیدا کرده و توسط جداره لوله ها حرارت جذب می شود. با توجه به افزایش سطحی انتقال حرارت به بهترین وجه صورتمی گیرد. با افزودن اجزایی چون سوپر هیتر، دی هیتر، اکونومایزر و گرمکنهای هوا و … ، صورت اولیه دیگهای بخار به تدریج بصورت بویلرهای با ظرفیت بیشتر امروزی تبدیل شد.سیر پیشرفت و تکامل بویلر به صورت زیر بوده است:انواع نیروگاه تولید برق

وظیفه بویلر تبدیل مایع (آب) زیر اشباع به بخار فوق اشباع می باشدی ولی در صنعت به کلیه وسایل تولید بخار از مرحله مایع اشباع تا بخار سوپر هیت، بویلر گفته می شود. بویلرها به واحدهای تولید بخار جهت مصارف همگانی، برق و مصارف صنعتی تقسیم می شوندکه بسته به نوع طراحی، می توانند سوخت هسته ای، ذغال سنگ، نفت کوره(مازوت) نفت گاز و گاز طبیعی مصرف کنند.بویلر با ایجاد فشار و درجه حرارت لازم جهت به گردش در آوردن نیروگاه های بخار بکار میرود.

  دیگ های بخار:

در ابتدا آب تغذیه وارد درام شده و پس از طی لوله های پایین آورنده وارد (down comer ) یا لوله های دیواره ای میشود.در این محوطه درجه حرارت آب دائما اضافه شده تا حدی که به نقطه جوش برسددر نهایت مخلوط آب و بخار وارد درام بالا شده و در این مخزن توسط تجهیزاتی  بخار و آب از هم جدا شده و آبها دوباره پایین می آیند. بخار نیز پس از خروج از این مخزن وارد لوله های سوپر هیت می شودکه این لوله ها در معرض حرارت ناشی از دود بویلر قرار دارند بنابراین به درجه  حرارت آنها افزوده شده ونهایتا بصورت بخار خشک این لوله ها را ترک کرده و به سمت توربین هدایت می گردند.انواع نیروگاه تولید برق

مشخصات فنی بویلر نیروگاه بیستون عبارتند از :

اجزاء اصلی بویلر :

 1 –  اکونومایزر( Economizer) :

همانطور که از نام آن مشخص میباشد اکونومایزر به معنای اقتصادی کننده است یعنی با اضافه کردن دمای آب تا حدی باعث افزایش راندمان سیستم می شود.اکونومایزر از تعدادی لوله موازی تشکیل شده که در آخرین مرحله دود خروجی از بویلر قرار دارند بطوری که دمای آب سیکل ورودی به درام پس از عبور از این لوله ها حدود 20C0  افزایش می یابد.این آبها مادامی که لوله های اکونومایزر را طی می نمایندحرارت دود را جذب نموده و سپس به سمت درام هدایت می گردند.انواع نیروگاه تولید برق

هرچه میزان جذب انرژی گرمایی حاصل از گازهای احتراق توسط آب بیشترباشد موجب می شود که راندمان بویلر نیز افزایش یابد. چرا که حداکثر راندمان حرارتی چیزی جز حداکثر انتقال حرارت بین دو سیال سرد و گرم نیست. به عبارت دیگر وظیفه اکونومایزر افزایش درجه حرارت آب ورودی تا نزدیکی دمایاشباع (حدود  کمتر از دمای اشباع آب) می باشد و موجب جلوگیری از کاهش دمای آب موجود در درام می شود. و نیز محل نصب آن درمحل خروجی گازهای حاصل از احتراق است. بنابر این هدف استفاده از اکونومایزر حداکثر استفاده از حرارت گازهای حاصل از احتراق خروجی از بویلر در جهت افزایش دمای آب سیکل با کاهش دمای گازهای خروجی از بویلر و افزایش دمای آب سیکل و در نهایت افزایش راندمان بویلر می باشد.

لوله های دیواره ای و محفظه احتراق (( Water Walls and Combustion Chamber )):

جائی است که عمل احتراق در آن صورت می گیرد. اطراف این محفظه تعداد زیادی لوله موازی و نزدیک به هم که به لوله های دیواره ای موسوم هستند پوشیده شده است بطوری که دیواره و کف و سقف محفظه احتراق را این لوله ها تشکیل می دهند. این لوله ها حرارت را ازطریق هدایتی به آب داخل خود منتقل می نمایند. بین لوله‌های دیواره‌‌ای یک نوع نوار فلزی که به فین موسوم است، قرار داده شده است. این فین‌ها رابط بین لوله‌ها بوده که علاوه بر یکپارچه ساختن دیواره‌ها، لوله‌های بکار رفته در آن، خود دارای فین بوده و با کنار هم قرار دادن دیواره یکپارچه بوجود می‌آید. درلوله‌های دیواره‌ای همواره جریان آب در داخل لوله از پایین بطرف بالا می‌باشد. و هرچه آب بطرف بالا حرکت می‌کند حرارت بیشتری جذب نموده و در نتیجه بخار بیشتری تولید می‌گردد. 

حاصل تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبدیل مقداری از آن به بخاراست. بعبارت دیگر کلیه ی بخار تولیدی در بویلردر این لوله ها ایجاد می شود.و از طرف  دیگر جذب حرارت توسط واتر وال ها باعث خنک شدن فضای اطراف کوره می شود. در بویلرهای گردش اجباری آب در داخل واتروال ها به کمک B.C.PUMP که در مسیر لوله های  داون کامر است انجام میگیرد.انواع نیروگاه تولید برق

درام : ((Drum ))  

وظیفه درام جداسازی آب و بخار از یکدیگر می باشد. تجهیزاتی که توسط شرکتهای مختلف برای جداسازی بخار بکار می رود متفاوت بوده ولی اساس کار آنها یکی است. در کلیه این تجهیزات مخلوط آب و بخار وارد جداکننده آب و بخار (Separator) شده و با حرکت چرخشی که به سیال (آب و بخار)داده می شود بدلیل نیروی گریز از مرکز که ایجاد می شود. و قطرات آب بعلت سنگینی وزن از بخار جدا می گردند. سپس بخار پس از عبور از صفحات خشک کننده (Drier)  آخرین قطرات آب خود را نیز از دست داده و به سمت لوله های سوپر هیتر هدایت می شود . آب بدون ذرات بخار توسط لوله های پایین آورنده به سمت لوله های دیوارهای هدایت می شوند.                                                                                                                     

لوله های پائین آورنده و لوله های دیواره ای)   یا water wall وdown comer)

دومین وظیفه درام عمل نمودن به عنوان یک مخزن و ذخیره‌ای برای بویلر است. درام می تواند با ذخیره آب یا بخار در خود، در شرایط بحرانی بهره برداری از بویلر مقداری از نیازهای آب یا بخار را تامین نمایید. در درام تقسیم یکنواخت آب ورودی از اکونومایزر و تزریق بعضی از محلولهای شیمیایی به بویلر انجام می گیرد.از آنجا که فشار داخل درام زیاد است لذا آنرا به شکل استوانه‌ای که از قوانین مخازن تحت فشار جدار ضخیم تبعیت می‌کند، طراحی می‌نمایند. درام بخار از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم  می‌شوند. اجزا درام بسیار گسترده  است و عبارتند از:                                               

 

 : جدا کننده آب و بخار    (Separator)1-

 : خشک کننده آب و بخار   (Chevron Drier)2-

: رطوبت گیر  (Drier)3-

 یا  لوله های داخلی   Internal Pipe4-

    درام آب    water  Drum درام پایین

این درام در پایین‌ترین قسمت بویلر قرار گرفته و به شکل یک مخزن استوانه‌ای افقی می‌باشد و در حقیقت بصورت یک هدر عمل می کند. پس از جدا شدن آب و بخار دردرام بالا، آب به سمت لوله های پایین رونده هدایت شده و به درام پائین می رود.وظیفه این درام تقسیم یکنواخت آب تغذیه به لوله های دیواره‌ای می‌باشد.                                                              

درام بطورکلی دو وظیفه اصلی را به عهده دارد :

الف ) عمل نمودن به عنوان یک مخزن ذخیره جهت بویلر : درام می تواند با ذخیره حجم مشخصی آب و یا بخار در خود، مقداری از نیازهای ضروری آب ویا بخار را تأمین نماید.

ب ) جداسازی آب و بخار : آب و بخار بصورت مخلوط با هم پس از طی لوله های دیواره ای وارد درام شده و در درام توسط تجهیزاتی از جمله  Separators (همچنین ایجاد نیروی گریز از مرکز و جدا شدن قطرات آب بعلت سنگینی در داخل درام وعبور بخار از لایه های مختلف) از هم جدا شده و بدین ترتیب بخار بدون آب به طرف لوله های سوپر هیتر هدایت می شود. و آب باقیمانده به کف درام می ریزد و از طریق لوله های  Down Comer  و توسط پمپهای   Boiler Circulating Pumps  مجددا وارد لوله های Water Walls می گردد.

    همچنین در درام اعمال دیگری نظیر تزریق مواد شیمیایی جهت تنظیم و کنترل PH آب و همچنین عمل کنترل مقدار سیلیس موجود در آب و بخار انجام می گیرد.

عدد چرخش آب در بویلر :

وقتیکه می‌گوییم عدد چرخش یک بویلر مثلا 3 است. یعنی اینکه اگر یک کیلوگرم آب در بویلر به بخار تبدیل شود باید 3 بار به حرکت درآید. یا به عبارتی به ازای هر بار چرخش 25٪ آن به بخار تبدیل می‌شود.  برای بویلرهای درام دار عدد چرخش از3 الی 10 می‌باشد. انواع نیروگاه تولید برق

لوله های سوپر هیتر : Super Heater    

بخار خروجی از درام گرچه قطره آبی بهمراه ندارد و بخار اشباع است(از نظر ترمودینامیکی) اما با کاهش دما سریعا تقطیر می شود . لذا برای ورود به توربین مناسب نبوده واز درجه حرارت بالاتری برخوردار باشد. بنابراین باید تحت فشاری تقریبا ثابت دمای آن به مقدار مطلوبی افزایش داده شود یا به اصطلاح سوپرهیت شود. باید بخار از درجه حرارت بالاتری برخوردار گردد. یا به اصطلاح خشک شود. که این عمل در لوله های سوپر هیتر انجام می گیرد.لوله های سوپر هیتر حرارت ناشی از دود را به بخار داخل خود انتقال میدهند.

ری هیتر (reheater)  :

انرژی بخار هنگام خروج از توربین فشار قوی بعلت انجام کار افت پیدا می‌کند. برای جلوگیری از وجود رطوبت در طبقات فشار ضعیف توربین، باید انرژی بخارهای برگشتی از توربین فشار قوی را بالا برده، سپس به سمت توربین فشار متوسط هدایت نمود. این عمل توسط ری هیتر انجام می‌گیرد. ری هیترها همانند سوپرهیتر بوده و از لوله‌های افقی و موازی تشکیل شده‌اند. این لوله‌ها در مسیر محصولات احتراق قرار گرفته و حرارت گازهای داغ را به داخل خود منتقل می‌کنند. در بویلرهای با ظرفیت بالابرای افزایش راندمان از ری هیتر استفاده می‌شود.معمولا ری هیتر به دو بخش اولیه و ثانویه و گاهی به چندین بخش تقسیم می‌شود. اجزای ری هیتر عبارتند از:                                                                                                                                      

1)      لوله سرد بازیاب                                                                                                                                              

2)      هدر ورودی ری هیتر                                                                                                                                         

3)      لوله‌های ری هیتر                                                                                                                                             

4)      هدر خروجی ری هیتر                                                                                                                                        

5)      لوله‌های گرم بازگشتی                                                                                                                                        

وظیفه ری هیتر گرم کردن بخارهای برگشتی از توربین HP  است, بدین ترتیب که درجه حرارت بخار برگشتی را به اندازه 540 درجه بالا برده و آن را به سمت توربین IP هدایت می کند.بنابراین ری هیتر رطوبت بخار را به میزان قابل توجهی کاهش داده و راندمان نیروگاه را افزایش میدهد.

بررسی کلی مسیر آب و بخار بویلر (Main diagram ) :

پس از شناخت اجزاء سیکل به بررسی کلی مسیر آب و بخار بویلر در نیروگاه بیستون  می پردازیم :

 آب و بخار یک چرخه بسته راطی می کند بطوری که در بویلر و در کندانسور تغییر فاز از آب به بخار و بالعکس انجام می گیرد. آب موجود در کندانسور که از تقطیر بخارات ورودی آن حاصل شده پس از عبور از اکستراکشن پمپ ( EXT.P ) وارد هیترهای فشار ضعیف شده و با دمای حدود C0 160 و فشاری حدود  18  وارد دیاراتور می شود . سپس توسط پمپهای اصلی (Feed Water Pumps ) فشار آب تا حدود   195 افزایش یافته و وارد هیترهای فشار قوی می شود  آب خروجی از هیترهای فشار قوی با فشاری حدود   و فلویی حدود   و دمایی حدود 280C0   وارد لوله های اکونومایزر شده و پس از جذب حرارت دود خروجی از بویلر، با دمایی حدود 305C0  از اکونومایزر خارج شده و به درام بالا هدایت می گردد. انواع نیروگاه تولید برق

درام بالا با آبهای داخل آن مخلوط شده و سپس از طریق لوله های Down Comer  توسط  سه عدد پمپ سیر کوله یا ( B.C.P ) به هدر ورودی لوله های دیواره ای بویلر(Water Wall ) که همان درام پایین می باشد، وارد می گردد. در لوله های واتروال قسمتی از آب به بخار تبدیل شده و مخلوط آب و بخار مجددا به درام بالا وارد می شود. در درام بالا توسط جداکننده های آب و بخار با Separators آب مجددا وارد لوله های Down Comer شده و بخار به سمت لوله های سوپرهیتر هدایت  می گردد. 

بخار پس از طی مراحل مختلف سوپرهیتر و همچنین پس از گذشت از دی سوپر هیتر و کنترل دمای آن و سپس سوپر هیت نهایی (Find Super Heater ) کاملا خشک شده و با دمایی براب با 540C0 و فشاری برابر   و با فلویی حدود 1056 t/h‌ به طرف توربین فشار قوی (( High Pressure Turbine )) هدایت می گردد.

 قسمت عمده انرژی بخار در توربین H.P به انرژی مکانیکی تبدیل شده و سپس با دمایی حدود 3300c و فشاری حدود   از توربین H.P خارج و مجددا وارد یونلر می شود. در بویلر پس از عبور از لوله های Re Heater دمای آن مجددا به 540C0  افزایش می یابد و با فشـاری حدود      وارد توربین فشـار متوسط  ( Intermediate Pressure Turbine)  می گردد و در نهایت با دمایی حدود  2200c  و فشاری حدود   از توربین فشار متوسط خارج و مستقیما توسط دولاین به نامهای Cross Over وارد توربین فشار ضعیف ((Low Pressure Turbine  )) می گردد.

    کنترل دمای بخار سوپرهیت:

کنترل دمای بخار سوپرهیت توسط پاشش آب بصورت اسپری درداخل بخار سوپر هیت انجام می گیرد به این صورت که آب خروجی از فید پمپها با فشاری حدود  190 و با دمایی حدود  1500c به درون لاین بخار سوپر هیت میانی پاشیده می شود توسط ایستگاه کنترل مربوطه ,دمای بخار خروجی از بویلر یا S.H ، کنترل می گردد.این کار توسط سه سیستم زیر اجرا میگردد:

 1- تیلت مشعلها (تغییر زاویه آنها)

 2- توسط GRF ( اصلی ترین سیستم کنترل دمای بخار ری هیت کنترل میزان گازهای برگشتی به بویلر توسط G.R.F است.)

3- توسط پاشش آب به داخل بخار یا اسپری آب  انجام می گیرد .

 شرح هریک از سه سیستم بطور مختصر بصورت زیر است :  

 مشعلهای بویلر به گونه ای طراحی شده اند که قادر به تغییر زاویه شعله خروجی از آنها از -30  درجه تا +30 درجه نسبت به خط افق به سمت پایین و بالا می باشند لذا هرچه این زاویه بالاتر باشد درجه حرارت بخار ری هیت بیشتر افزایش  می یابد ( با پایین آمدن سر مشعل، میزان بخار تولیدی افزایش می‌یابد پس درجه حرارت بخارکم می‌شود). در بهره برداری نرمال مقدار زاویه مشعلها مطابق تابع مشخصی نسبت به مقدار فلوی بخار سوپرهیت و نوع سوخت مصرفی تعیین می گردد.

2- G.R.F :

اصلی ترین سیستم کنترل دمای بخار R.H  است که توسط تنظیم فلوی گازهای برگشتی به بویلر که بوسیله دمپر ورودی GRF انجام می گیرد کنترل دمای بخار RH انجام می گیرد. هرچه فلوی این گازها با بازشدن دمپر بیشتر شود دمای بخار RH در اثر جذب حرارت بیشتر ، افزایش می یابد. البته باید توجه داشت که اگر فلوی آن از حدی بیشتر شود احتراق مشعلها ناقص می گردد. لذا تغییرات تیلت مشعلها که متناسب با فلوی بخار SH که تابعی از بار واحد است. به سیستم GRF کمک کرده و باعث می شود که فلوزی گازهای ری سیر کوله در بویلر از حدی بیشتر نگردد.انواع نیروگاه تولید برق

در مواقع ضروری و زمانی که دمای ری هیت به حدی افزایش یابد که در سیستم دیگر نتوانند آنرا کنترل کنند و کاهش دهند به اجبار و در آخرین مرحله ، از پاشش آب به داخل بخار RH استفاده می گردد.

سیکل کلی بصورت زیر است :

1-آب داخل هات ول

2-پمپاژ آب هات ول توسط اکستراکشن پمپ ها

3-هیترهای فشار ضعیف

4-دیاراتور

5-feed water pump

6- هیترهای فشارقوی (آب خروجی از هیترهای فشار قوی فشاری حدود   و فلویی حدود   و دمایی حدود280C0  دارد).

7-اکونومایزر (دمای آب وبخار خروجی 305C0 است ).

8-درام بالا

9-لوله های dowm comer

10-B.C.PUMP  ها

11-درام پایین

12-لوله های واتر وال

13-درام بالا

14-اواه های سوپر هیت

15-توربین HP

16-ری هیت

17-توربین IP

18-توربین LP

19-کندانسور و تغییر فاز بخار به آب

20-ادامه سیکل

شناخت تجهیزات مسیر دود  و هوای بویلر :

  فن دمنده هوا : (( F.D.F )) (( Forced Drought Fan ))  :

وظیفه اصلی F.D.F تأمین هوایی موردنیاز احتراق می باشد.بنابراین F.D.FAN با توجه به مکشی که ایجاد می نماید هوای محیط را مکیده و در کانال هایی که در نهایت به محوطه احتراق ختم می گردند به جریان می اندازد. این تجهیز از دو قسمت فن و موتورالکتریکی تشکیل شده که موتورالکتریکی آن یک موتور 6 KV با توان مصرفی 3.5 مگاوات می باشد و فن که از نوع فن سانتریفوژ  است. این فن دارای دو دمپر ورودی و خروجی است که دمپر ورودی حهت کنترل فلوی هوای موردنیاز احتراق به بویلر می باشد. هر واحد نیروگاه دارای دو عدد F.D.F است که در بار نامی هر دو آنها در سرویس بوده و جریان هوای خروجی از آنها توسط کانالهایی ( duct ) به سمت بویلر هدایت می شود. 

پیش گرمکنهای بخاری : ((Steam  Air Preheaters ))

این گرمکنها در ورودی F.D.F ها قرار میگیرند .و جهت گرم نمودن هوای ورودی به فنها در زمستانها و جهت جلوگیری از یخ زدگی و ورود قطرات آب بر روی پره فنها استفاده می گردند.

 گرمکن بخاری : Steam  Air  Heater 

هنگامیکه هوای محیط سرد می‌شود، ذرات آب موجود در هوا در حین برخورد با پره‌های فن موجب یخ زدن آب روی پره‌های فن می‌شوند .این سبب سنگین شدن و شکستن پره‌های فن می‌شود. لذا برای جلوگیری از این امر، هوای ورودی به کوره یک هیتر که از نوع بخاری است گرم می‌شود . وظیفه این هیتر گرم کردن هوای خروجی  F.D.F می باشد. علت استفاده این گرمکن افزایش دمای هوای ورودی به بویلر است بنحوی که اصطلاحا نقطه شبنم بخارهای موجود در هوا و دود افزایش یافته و مشکلاتی از قبیل خوردگی روی صفحات ژانگستروم ایجاد نکند. لذا همواره باید دمای هوای ورودی به ژونگستروم طوری تنظیم گردد که میانگین دمای گازهای خروجی و هوای ورودی ژونگستروم 110 درجه سانتی گراد باشد. تااز خوردگی صفحات آن جلوگیری به عمل آید.گرمکن بخاری از تعدادی لوله فلزی موازی جهت تبادل حرارت تشکیل شدهاست.

این لوله ها در کانال هوا قرار گرفته و لذا هوای ورودی پس از عبور از این لوله ها حرارت آنها را جذب نموده و درجه حرارت آن افزایش می یابد.انواع نیروگاه تولید برق

    ژونگستروم یا گرمکن دوار هوا : ((jungestrom ))

هیتر اصلی گرم کننده هوای ورودی بویلر ژونگستروم است که با استفاده از حرارت دود خروجی از بویلر درجه حرارت هوای ورودی به بویلر را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. ژونگستروم از یک استوانه قرصی شکل دواری تشکیل شده که در داخل آن تعداد بسیار زیادی صفحات موجدار بنام Baffle قرار دارند.   نیمی از این استوانه دوار در مسیر عبور گازهای خروجی از بویلر و نیم دیگر در مسیر هوای ورودی به بویلر قرار دارد. بنابراین دود و هوا الزاما از این صفحات می گذرند .با چرخش استوانه که با سرعت کمی صورت می گیرد صفحات حرارت دود را جذب نموده و سپس در مسیر هوا حرارت خود را به هوا داده و بدین ترتیب هوای ورودی به دیگ را گرم می کنند.

در بار نامی دمای گازهای حاصل از احتراق ورودی و خروجی از ژونگستروم به ترتیب 390 و 160 درجه سانتی گراد می باشد که دمای هوای موردنیاز احتراق در بویلر در ورودی و خروجی ژونگستروم حدودا 50  درجه سانتی گراد است. بدین ترتیب این تجهیز حدود 230    درجه سانتی گراد دمای هوای ورودی به بویلر را افزایش می دهد.

    تعداد ژونگسترومهای هر واحد نیروگاه دو عدد است که در خروجی هر یک از فنهای اصلی هوا یعنی  F.D.F ها قرار دارند. ژونگستروم دارای دو موتور AC و DC است که در حالت نرمال بهره برداری از موتور AC استفاده می شود که ژونگستروم را با سرعتی معادل 105 دور در دقیقه به دوران در می آورد .در شرایط اضطراری و تریپ موتور AC، از موتور DC استفاده می شود. به هرحال باید یکی از دو موتور فوق در سرویس قرار داشته باشند. موتور AC یک موتور سه فازه و 380V است و ولتاژ تغذیه موتور DC ، 220 ولت می باشد.

شکل زیر تصویر یک ژونگستروم را نشان می دهد :

گرمکن دوار ژانگستروم www.mktop .ir
پیش گرمکن دوار – ژانگستروم www.mktop.ir

 

گردش دهنده  مجدد دود : ( G.R.F یا Gas Recirculation Fan)

این فن مقداری از گازهای خروجی از بویلر(پس از اکونومایزر) را گرفته و مجددا از قسمت کف بویلر وارد کوره می نماید. این عمل جهت افزایش راندمان بویلرو کنترل مقدار تبادل حرارت و همچنین کنترل دمای بخار ری هیت انجام می گیرد.با استفاده از G.R.F. درصدی از محصولات احتراق خروجی ازدودکش را به داخل کوره می‌فرستیم و این محصولات احتراق مانند یک لایه سطح خارجی لوله‌ها را می‌پوشانند و مانع جذب انرژی لوله‌ها از طریق تشعشع می‌شود. موتور این فن که یک موتور سه فاز قدرت بالاست از نوع 6KV بوده و دارای قدرتی معادل …………………….. .

 متن ارایه شده در بالا به صورت خلاصه بوده و برای آشنایی شما میباشد. امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت مطلب به صورت کامل  WORD + PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید.

 

 برای دریافت pdf+word  کامل این مطلب بر روی کلیدزیر،کلیک نمایید . 

قیمت : 8000 تومان

8000 تومان خريد

uy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 14 =