فیلم ها و کلیپ های مرتبط با ژیروسکوپ _جایرو (GYRO)

تحلیل و ساخت ژیروسکوپ mems در نرم افزار intellisuite

فیلم ها و کلیپ های مرتبط  با ژیروسکوپ _جایرو  (GYRO) خاصیت ژیروسکوپی 125سال قبل از میلاد حضرت مسیح توسط ایرخوس کشف شد.اولین ژیروسکوپ توسط یک آلمانی به نام یوهان بوهننبرگ در سال ۱۸۱۷ ساخته شد که او آن را «ماشین» نامید. در سال۱۸۵۲ دانشمندی به نام فوکو نام ژیروسکوپ را که از ترکیب دو کلمه […]