www.mktop_.ir


 
سمینار کامل در مورد سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید.

(45صفحه/ POWER POINT+PDF )

 سمینار پاور پوینت 45 صفحه ای POWER POINT  در موضوع سنسور های تعیین سطح(لول) Ultrasonic و Radar

سمینار سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar   کابرد صنایع،خودرو سازی، کشتی ها، هواپیما،شبکه ریلی و…

بر روی عکس ها بعلت جلو گیری از کپی بی اجازه مطلب، برند www.mktop.ir قرار داده شده است. در فایل قابل خرید، این مارک قابل برداشته شدن میباشد.

در ادامه کمک مختصری برای ارائه مطلب برای موضوع سمینار سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar ارائه شده تا با فایل ارائه شده به صورت مختصر اشنایی پیدا کنید..

چکیده :سنسورهای تشخیص لول سطح: سطح مایعات، مواد جامد سیال، از جمله مواد نیمه مایع، مواد گرانول، و پودر را نسبت به سطح آزاد بالایی نشان می دهند.  به دو روش مستقیم و غیر مستقیم این کار انجام میگیرد.

انواع لول سنسور :  لول متر الترسونیک- لول متر شناوری- لول متر لرزشی- لول متر پره ای- لول متر راداری- لول متر خازنی- لول متر دیافراگمی-لول متر هسته ای- لول متر مکانیکی

هریک از این سنسور ها برحسب نیاز در جایگاه مخصوص خود استفاده میشود. در این  سمینار به سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar به طور کاملا ویژه و فنی پرداخته شده است. وبرند های معتبر ذکر شده است همچنین نحوه تولید پالس و مدارات مرتبط با تحلیل اورده شده است . انواع سنسورهای مورد نیاز در مکان های مختلف و نحوه استفاده و نحوه نصب به مورد بحث قرار گرفته است و از نظر فنی  به نوع فرکانس مورد نیاز در مخازن مختلف توجه شده است. همچنین فرکانس های نویزی و مزاحم و راههای کاهش آن بررسی شده است است. بلوک دیاگرام تولید ارسال و دریافت پالس بررسی شده است.  در زیر به بخش هایی از اسلاید ها به صورت مختصر برای آشنایی بیشتر با سمینار ارائه شده پرداخته میشود. امید آنکه به کار بیاید.

www.mktop.ir

انواع لول سنسورلول متر الترسونیکلول متر شناوریلول متر لرزشی لول متر پره ایلول متر راداریلول متر خازنیلول متر دیافراگمیلول متر هسته ایلول متر مکانیکی

سمینار سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar انواع لول سنسور
سمینار سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar انواع لول سنسور

هریگ از این سنسور ها برحسب نیاز در جایگاه مخصوص خود استفاده میشود. در این  سمینار به سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar به طور کاملا ویژه و فنی پرداخته شده است. وبرند های معتبر ذکر شده است همچنین نحوه تولید پالس و مدارات مرتبط با تحلیل اورده شده است . انواع سنسورهای مورد نیاز در مکان های مختلف و نحوه استفاده و نحوه نصب به مورد بحث قرار گرفته است و از نظر فنی  به نوع فرکانس مورد نیاز در مخازن مختلف توجه شده است. همچنین فرکانس های نویزی و مزاحم و راههای کاهش آن بررسی شده است است. بلوک دیاگرام تولید ارسال و دریافت پالس بررسی شده است.
در صنایع و کشتی ها و هواپیماو… برای سنسورهای ترنسمیتر از جریان 4 تا20 میلی امپر استفاده میشود .علت این انتخاب موارد زیر است.

1 –  علت اینکه حد پایین این جریان 4 میلی آمپر است این است که  درهنگام ایجاد قعطی در سیم ، جریان صفر میگردد ولی اگر محدوده پایین صفر میلی آمپر باشه انوقت نمیشود تشخیص داد که این مقدار صفر ، داده است و یا به خاطر قطع شدن میباشد.
2 –  علت اینکه این جریان در حد میلی آمپر و نه مثلا میکرو آمپر میباشد این است که در مقابل نویز مقاوم باشد .
3 –  علت اینکه از جریان استفاده شده و نه ولتاژ هم این میباشد که نویز بر جریان اثر کمتری داره و امپدانس خطوط در مقدار ان تاثیر ندارد. همچنین میشود انشعابهای مختلفی از ان گرفت چون مقدار مقاومت خطوط  بعلت قانون شهف تاثیر گذار نمی باشد.
4- همچنین خطرات جانی در زیر 20 میلی امپر در حد صفر میباشد.

علت استفاده جریان 4تا 20 میلی امپری در سنسورها (ترنسمیتر)درکشتی ها ، صنایع، هواپیما و…امواج سونوگرافی صدای بالاتر از محدوده شنوایی انسان میباشند. انسان می تواند حداکثر تا فرکانس 20 کیلو هرتز را بشنود. به بالای 20 کیلو هرتز مافوق صوت میگویند.  فرکانس التراسونیک بالای 20 کیلو هرتز می باشد. امواج مافوق صوت برای اندازه گیری سطح مایعات و مواد جامد در صنایع استفاده میشود. اندازه گیری سطح آلتراسونیک در اصل بدون تماس و مناسب ترین گزینه برای اندازه گیری سطح سیال داغ، خورنده و مایعات جوشان است. محدوده فرکانس که برای اندازه گیری سطح اولتراسونیک استفاده میشود  40 تا 200 کیلو هرتز است. و با بازتاب از سطح مواد مختلف ، اکو های متفاوتی خواهند داشت.www.mktop.ir

سنسور تعیین سطح ultrasonic روش محاسبهwww.mktop.ir

 امواج آلتراسونیک را به دو صورت طبیعی و مصنوعی می توان تولید نمود. بصورت مصنوعی از مبدل های مغناطیسی  و مبدل های الکتریکی استفاده میگردد. روش طیعی از مواد دارای این خاصیت، مانند کوارتز میتوان استفاده کرد. در ادامع این سمینار به طور مفصل در مورد ساختار های هر کدام از روش ها و مدارت الکتریکی مرتبط و معایب و سخن به میان امده است.

سنسور تعیین سطح ultrasonic انواع مغناطیسی و پیزو الکتریک

در ادامه بعد از بررسی نحوه مدارات نوسان ساز مورد استفاده و روش های ایجاد پالس   سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar مورد بحث قرار میگیرد.  به طور مفصل به همراه شکل دقیق و شماتیک داخلی سنسور ها و ها، بررسی و تحلیل گردیده است. در ادامه  محل قرار گیری صحیح  سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar که در زیر یک تصحیح موقعیت جهت مشاهده نمونه اورده شده است.

محل قرار گیری صحیح سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radar 

در ادامه در داخل پاور پوینت ارائه شده فیلم سنسور های التراسونیک به زبان فارسی( 6 دقیقه ) ویژه ای قرار داده شده است که مباحث گفته شده را از دید عملیاتی پوشش میدهد.

 

فیلم اموزشی به زبان فارسی سنسور های تعیین سطح(لول) ultrasonic و radarدر ادامه به سنسور های راداری پرداخته میشود .به صورت دونوع عمده می باشند.

انواع سنسور های تعیین سطح(لول) radar
انواع سنسور های تعیین سطح(لول) radar

 

انواع سنسور های تعیین سطح(لول) radarباتوجه به نوع سنسور های راداری میتوان به حالت های مختلف را مورد بررسی قرار داد و اندازه صحیح آنرا جهت جلوگیری از ایجاد نویز مزاحم مورد بررسی قرار داد. در زیر نمونه ای ااز اسلاید ها اورده شده است .

سنسور های تعیین سطح(لول) radar تعیین نوع فرکانس بر اندازه انتن 

با استفاده از پالس رادار میتوان به گونه ای زمان بندی نمود که پالس برگشتی میان پالس های ارسالی دریافت گردد . در نتیجه برای حذف پالسهای کاذب نیازی به تبدیلات فوریه و… نخواهد بود و سیستم ساده تر میگردد. ولی نیاز به دقت بسیار بالایی در ارسال و دریافت پالس (در حد میکروثانیه) میباشد. برای این کار ، رادار پالسی با PRF میفرسد. و توسط یک مگنترون کوچیک پالس را ارسال میکند.

با مقایسه فرکانس رفت و برگشت  میتوان فاصله یابی انجام داد. در تصویر بازتاب های کاذب نشان داده شده است. برای محاسبات دقیق فاصله ، اکو های کاذب را  به روش فیلتر کالمن و تبدیلات فوریه میتوان حذف نمود. برای نمونه اسلایدی اورده شده است.

سنسور های تعیین سطح(لول) radar جلوگیری نیوز مزاحم با فیلتر کالمن

سنسور های تعیین سطح(لول) radar جلوگیری نیوز مزاحم با فیلتر       سنسور های تعیین سطح(لول) radar  جلوگیری نیوز مزاحم با فیلتر

در کشتی ها در مخازن سوخت، مخازن صنایع لبنی ، مخازن کارخانجات و…  همواره مقداری آب ناشی از رطوبت و یا…  وجود دارد که اندازه این آب بسیار مهم میباشد ، به همین علت از این سنسور میتوان استفاده نمود. Oil/Water Solvent/Water . و….

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب ،روشها و فرمولهای مربوطه و… به صورت کامل  PowerPoint+ PDF  به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. این مطلب 45 اسلاید تخصصی سیستم سمینار تنظیم شده است.

برای دریافت pdf + word بر روی کلیدزیر ،کلیک نمایید .

قیمت: 5000 تومان

5000 تومان خريد

uy

۶ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 4 =