www.mktop_.ir

سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point – از این مطلب میتوانید در پایان نامه و مقاله سمینار و … خود استفاده بنمایید

  سمینار پاور پوینت 22 صفحه ای پاورپوینت(POWER POINT)  در موضوع بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری

در ادامه کمک مختصری برای ارائه مطلب  ارائه شده تا با فایل ارائه شده به صورت مختصر اشنایی پیدا کنید. در زیر هم لینک دریافت پایان نامه هست.

لینک صفحه دانلود پایان نامه بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری

مقدمه

امروزه پایداری ولتاژ مهمترین مشکل در بهره برداری امن از بسیاری از سیستم های قدرت است. در این حوزه تا کنون بیشترین توجه مربوط به تعریف چهارچوب های مختلفی برای تحلیل مسایل پایداری و همچنین بهبود وسایل و معیارهای تشخیص ناپایداری ولتاژ شده است. اما پدیده فروپاشی ولتاژ پدیده ای پیچیده تر از ناپایداری ولتاژ است که نتیجه ناپایداری ولتاژ است. سعی این پروژه بر آن است که با تأمین و بیان مفاهیم اصلی لازم، چند دستاورد جدید در مقوله فروپاشی ولتاژ را بیان کند. به معرفی مسأله پایداری ولتاژ پرداخته، مفاهیم اصلی لازم برای درک وقوع فروپاشی مثل مشخصه بار، مشخصه ژنراتور، مشخصه وسایل جبر ان ساز، تحلیل پایداری از لحاظ دینامیکی و استاتیکی و مثالی از یک فروپاشی ولتاژ را ارایه می کند.

تاریخچه فروپاشی ولتاژدرنقاط مختلف جهان

تاریکی های اخیر در شهرهای عمده جهان، مثل توکیو، نیویورک مربوط به پدیده فروپاشی ولتاژ است. این نوع از حادثه، به خاطر فقدان کنترل سطوح ولتاژ در یک سیستم قدرت است. اغلب کاهش اولیه ولتاژ به صورت تدریجی است، اپراتور از این مسأله که کاهش ولتاژ نشانه ای از فروپاشی است، آگاه نیست، تا اینکه فروپاشی خیلی نزدیک می شود، در این حالت جلوگیری از فروپاشی برای اپراتور ممکن نیست. اگر چه مکانیزم دقیق فروپاشی ولتاژ و عوامل مؤثر آن شناخته شده نیست، وقوع نا پایداری ولتاژ زمانی که سیستم تحت فشار عمل می کند قابل پیش بینی است. تغییرات اخیر در سیستم قدرت از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی، عملکرد تحت فشار سیستم ها را افزایش داده است. این مسأله
نگرانی های جدی را افزایش می دهد که آیا از لحاظ اقتصادی و امنیتی شبکه قدرت توانایی پاسخ گویی در قرن آینده را دارد یا نه. نمایندگی اطلاعات انرژی (EIA) کشور آمریکا پیشگویی کرده است که مصرف انرژی الکتریکی در این کشور، به طور متوسط در نرخ 9/1% تا 3/1 در هر سال تا سالل 2010 افزایش خواهد یافت، اگر چه این نرخ در مقایسه با نرخ های تاریخی کم است ولی به خاطر جو عملکرد، مبارزه جدی را می طلبد.

به خاطر این رشد کم، فاصله زیادی برای تسهیلات قدرت وجود دارد که ظرفیت تولید خود را افزایش بدهند. به علاوه مقررات پاکیزگی هوا موجب جلوگیری از ساختن نیروگاه های فسیلی شده است. تعداد زیادی از نیروگاه های با سوخت زغال سنگ که قدیمی شده اند از لحاظ اقتصادی، مقدور نیست که توسط وسایل اسکرابر1 آلودگی های آن ها کاهش داده شود. به طور مشابه، به دلایل اقتصادی و سیاسی، از سال 1978 راکتور هسته ای به کار برده نشده است، در حقیقت در دو سال گذشته، سه راکتور از دوازده راکتو کنار گذاشته شده است که انتظار بر این است که تا قبل از سال 2010 تنها پنج راکتور باقی بماند. اگر چه انتظار بر این می رود که در نزدیک سال 2000 استفاده از قدرت هسته ای مقرون به صرفه است مقدار این قدرت، کسری از قدرت اضافه مورد نیاز تا سال 2010 است. کمبود قدرت به خصوص در مناطق پر جمعیت اتفاق خواهد افتاد. جایی که تسهیلات باز نشسته و کهنه شده اند اما جایگزینی برای آن ها گذاشته نشده است. برای جبران این کمبود قدرت مورد نیاز باید از تسهیلات دیگر وارد شود البته به شرط این که منبع قدرت آن ها موجود نباشند، که معمولاً این واردات از مسافت های طولانی انجام می گیرد. این مسأله موجب فشار بر روی تسهیلات و شبکه انتقال می شود. در تعداد زیادی از موارد، منابع به حد تولید خود برخورد می کنند. علاوه بر مشکلات تولید صادرات و واردات قدرت در شبکه انتقال موجب انبوهی از مسایل اضافی می شود. شبکه انتقال به هم پیوسته1 و بی نهایت پیچیده است.

سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (1)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (1)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (2)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (2)

پایداری و واژگونی یا فروپاشی ولتاژ

پایداری ولتاژ عبارتست از توانایی سیستم قدرت برای حفظ ولتاژ ماندگار قابل قبول در تمام شین های سیستم در شرایط عادی عملکرد و بعد از اینکه تحت یک اغتشاش قرار گرفت. فروپاشی ولتاژ، فرآیندی است که در آن دنباله حوادث همراه نا پایداری ولتاژ در قسمت اعظمی از سیستم قدرت، به یک نمایه غیر قابل قبول ولتاژ پایین منجر می شود.زمانی که حضور اغتشاش، افزایش تقاضای بار، تغییر در وضعیت سیستم باعث افت فزاینده و غیر قابل کنترل در ولتاژ گردد، سیستم وارد حالت ناپایداری ولتاژ می شود. دلیل اصلی ناپایداری، عدم توانایی سیستم قدرت در تأمین توان راکتیو مورد تقاضاست، قلب مسأله فروپاشی ولتاژ معمولاً افت ولتاژی است که به هنگام عبور توان حقیقی و راکتیو از راکتانس های خطوط ایجاد می گردد. یکی از معیارهای پایداری ولتاژ آن است که در وضعیت کاری خاص، در هر شین سیستم و در زمانی که توان راکتیو تزریقی به آن شین افزایش می یابد، دامنه ولتاژ نیز افزایش می یابد. سیستم، از دیدگاه ولتاژ ناپایدار است، اگر حداقل برای یک شین سیستم، افزایش توان راکتیو تزریقی به آن (Q)، باعث کاهش دامنه ولتاژ آن (V) شود. به عبارت دیگر سیستمی از نظر ولتاژ پایدار است که حساسیت V-Q آن برای هر شین مثبت باشد و ناپایدار است اگر این حساسیت حداقل برای یک شین منفی شود. افت فزاینده در ولتاژ شین ممکن است به علت از دست رفتن حالت سنکر و نیزه و افزایش زاویه روتور نیز صورت پذیرد به عنوان مثال از دست دادن تدریجی حالت سنکرونیزه ماشین ها، زمانی که زوایای روتور بین دو گروه از ماشین ها به 180 نزدیک شده یا از آن فراتر رود، منجر به ولتاژهای بسیار پایین در نقاط واسطه ای از شبکه می شود.سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point  پاور پوینت

سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (3)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (3)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (4)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (4)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (5)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (5)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (6)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (6)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (7)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (7)

مراحل زیر برای فروپاشی ولتاژ تحت تحلیل تعیین می شود:

-درمرحله اول سیستم یک حالت گذرا را تحمل می کند. در این مورد یک خط خارج می شود. در این قسمت سیستم قادر است که پایدار بماند و به نقطه تعادل دوباره دست یابد.

-دردومین مرحله، دینامیک آهسته در سیستم، حاکم است.

-درمرحله نهایی تمامیت شبکه از بین می رود. در این مرحله، ناپایداری ولتاژ نوساناتی در فرکانس سیستم القا کرده و نا پایداری زاویه ای را ایجاد می کند.

سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (8)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (8)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (9)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (9)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (10)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (10)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (11)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (11)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (12)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (12)

روش های مقابله با فروپاشی ولتاژ

۱- کمپانسه نمودن قدرت راکتیو مصرفی خطوط انتقال انرژی مخصوصا در ساعات پرباری

۲- استفاده ازوسایل جبران ساز راکتیو

۳- استفاده از کندانسورهای سنکرون به عنوان منابع قدرت راکتیو

۴- در نظرگرفتن منابع قدرت راکتیو در طراحی و تاسیس خطوط بلند سیستم.

۵- نصب svc در سیستم (Static Vor control  ) مستقل در سیستم

۶- وصل مجدد اتوماتیک به منظور مقابله با افت ولتاژ و پدیده واژگونی ولتاژ

۷- عدم تامین توان راکتیو سیستم فقط با ژنراتور

۸-کاهش سطح ولتاژدرشبکه توزیع به منظورمقابله باپدیده واژگونی ولتاژ درردیف انتقال وفوق توزیع

۹-قفل نمودن دستگاهOLT

۱۰-قطع اضطراری فیدرها وبارها طبق برنامه مدیریت انرژی برای پیشگیری

سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (13)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (13)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (13)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (13)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (15)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (15)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (16)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (16)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (17)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (17)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (18)
سمینار بررسی روش های جلو گیری از واژگونی ولتاژ در شبکه برق سراسری power point www.mktop (18)

امید داریم تا اینجای مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. جهت دریافت ادامه مطلب  به صورت کامل  POWER POINT – PDF به لینک دریافت زیر مراجعه نمایید. کلیه مطالب دارای رفرنس معتبر میباشند.

برای دریافت  POWER POINT روی کلیدزیر ،کلیک نمایید . 

قیمت: 3000تومان

3000 تومان خريد

uy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 13 =